PrzejdĹş do treści

Aktualności

Aktualności

Informacja Wójta Gminy Jerzmanowa

Informacja Wójta Gminy Jerzmanowa

Gmina Jerzmanowa przy wsparciu  finansowym Starostwa Powiatu Głogowskiego  zrealizowała zadanie  pn. „Konserwacja rowu Kw-24 i naprawa przepustu rurowego w miejscowości Potoczek” - całkowity koszt przedsięwzięcia to 14.391,00 zł (słownie: czternaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100).

Spotkanie informacyjne - "Wsparcie unijne dla osób powyżej 50 roku życia"

Informacja Wójta Gminy Jerzmanowa

Informacja Wójta Gminy Jerzmanowa

W związku z obowiązkiem prowadzenia przez Gminę Jerzmanowa ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków  – zgodnie z art.3 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2017.1289 tekst jednolity) Wójt Gminy zwraca się do mieszkańców z prośbą o wypełnienie oświadczenia o posiadaniu zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy Jerzmanowa w terminie do 14 września 2017 r.

III RAJD ROWEROWY "JEŹDZIMY BO LUBIMY"

 

Zawiadomienie o XLII sesji Rady Gminy Jerzmanowa

Zawiadomienie o XLII sesji Rady Gminy Jerzmanowa

Zawiadamiam, że w dniu 31 sierpnia 2017 r. o godzinie 15:30 w sali obrad Urzędu Gminy Jerzmanowa,  ul. Lipowa 4 odbędzie się XLII sesja Rady Gminy Jerzmanowa, zwołana na wniosek Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Inauguracja Roku Szkolnego 2017/2018

 

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego

zawiadamiające o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Gaikach, z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Jerzmanowa, oznaczonej jako działka 334 obręb Gaiki-Potoczek

Harmonogram szczepienia psów przeciwko wściekliźnie

Harmonogram szczepienia psów przeciwko wściekliźnie

Harmonogram szczepienia psów przeciwko wściekliźnie na terenie Gminy Jerzmanowa w 2017 r. (oraz bezpłatne czipowanie psów dla mieszkańców Gminy Jerzmanowa).

<