1 marca w przedszkolach na terenie Gminy Jerzmanowa rozpocznie się rekrutacja na nowy rok szkolny 2021/2022. Terminy rekrutacji do przedszkoli zostały określone w Zarządzeniu nr 0050.10.2021 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 14 stycznia 2021 r. Obowiązujące kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów:

  1. dla Przedszkola Gminnego "Kraina Marzeń" w Jerzmanowej określa uchwała nr XXXV/246/2017 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jerzmanowa oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów (zmienionej Uchwałą nr XXXVII/253/2017 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 26 kwietnia 2017 r.);
  2. dla Przedszkola Gminnego w Jaczowie określa uchwała nr XXII/169/2020 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do nowo utworzonego Przedszkola Gminnego w Jaczowie oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.

Wszelkie informacje w sprawie rekrutacji uzyskają Państwo w przedszkolach.