1 marca w szkołach na terenie Gminy Jerzmanowa rozpocznie się rekrutacja na nowy rok szkolny 2021/2022.
 Terminy rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych określone zostały w Zarządzeniu Nr 0050.9.2021 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 13 stycznia 2021 r.  

Kryteria oraz liczba punktów za poszczególne kryteria i dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów określone są Uchwałą NrXXXV/245/2017 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jerzmanowa oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
 
Wszelkie informacje w sprawie rekrutacji uzyskają Państwo w szkołach.