Informujemy, że od 2 marca br. w szkołach i przedszkolu na terenie Gminy Jerzmanowa rozpocznie się rekrutacja na nowy rok szkolny 2020/2021.

Terminy rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych określone zostały w Zarządzeniu nr 0050.16.2020 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 31 stycznia 2020 r.

Terminy rekrutacji do Przedszkola Gminnego „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej określono w Zarządzeniu nr 0050.15.2019 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 31 stycznia 2020 r.

Kryteria oraz liczba punktów za poszczególne kryteria i dokumenty potwierdzające spełnianie wskaźników określone są Uchwałą Nr XXXV/245/2017 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jerzmanowa oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz Uchwałą Nr XXXV/246/2017 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jerzmanowa oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów (zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/253/2017 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 26 kwietnia 2017 r.).

Wszelkich informacji w sprawie rekrutacji uzyskają Państwo w szkołach i przedszkolu.

Uwaga!

Rekrutacja do nowo utworzonego Przedszkola Gminnego w Jaczowie będzie prowadzona w Przedszkolu Gminnym w Jerzmanowej, ale odbędzie się w późniejszym terminie i nie będzie prowadzona równolegle do postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Gminnego „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej (Zarządzenie nr 0050.14.2020 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 31 stycznia 2020 r. oraz Zarządzenie nr 0050.22.2020 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 24 lutego 2020 r.) Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do nowo utworzonego Przedszkola Gminnego w Jaczowie zostanie ustalony odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy Jerzmanowa, a informacje na ten temat zostaną umieszczone na stronie internetowej urzędu oraz w Przedszkolu Gminnym „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej.