Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów w sprawie przyznawania stypendiów edukacyjnych Wójta Gminy Jerzmanowa, wnioski będzie można składać w dniach od 1 do 20 września 2020 r. na odpowiednich formularzach. Wnioski złożone przed podanym terminem nie będą rozpatrywane. Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów edukacyjnych wraz z wzorami wniosków opublikujemy po uprawomocnieniu się odnośnych uchwał Rady Gminy Jerzmanowa w miesiącu lipcu br. Wnioski będą także do pobrania w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowa.