PrzejdĹş do treści

Aktualności

Aktualności

Informacja Wójta Gminy Jerzmanowa

Informacja Wójta Gminy Jerzmanowa

W związku z prowadzonym naborem zgłoszeń o udzielenie dofinansowania ze środków budżetu Gminy Jerzmanowa pochodzących z WFOŚiGW na wymianę źródeł ciepła, Wójt Gminy informuje, że zgłoszenia złożone do 31 grudnia 2017 r. będą rozpatrywane w pierwszej kolejności, a następnie przekazane jako jeden wniosek o przyznanie dofinansowania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Informacja Wójta Gminy Jerzmanowa

Informacja Wójta Gminy Jerzmanowa

W związku z obowiązkiem prowadzenia przez Gminę Jerzmanowa ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków  – zgodnie z art.3 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2017.1289 tekst jednolity) Wójt Gminy zwraca się do mieszkańców z prośbą o wypełnienie oświadczenia o posiadaniu zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy Jerzmanowa w terminie do 31 grudnia 2017 r.

V Gala Talentów

Gmina Jerzmanowa w pierwszej dziesiątce rankingu Inwestycji samorządowych

Gmina Jerzmanowa w pierwszej dziesiątce rankingu Inwestycji samorządowych

Szanowni mieszkańcy, niezmiernie miło nam poinformować, że Gmina Jerzmanowa znalazła się w pierwszej dziesiątce rankingu Inwestycji samorządowych 2014 – 2016 opublikowanego na łamach ogólnopolskiego czasopisma samorządowego Wspólnota.

Organizacja dodatkowego polowania zbiorowego

Organizacja dodatkowego polowania zbiorowego

Zarząd Koła Łowieckiego "Hutnik" w Głogowie informuje o organizacji dodatkowego polowania zbiorowego nie ujętego wcześniej w planie polowań zbiorowych organizowanych w sezonie 2017/2018 na terenie obwodu łowieckiego nr 19.

11 listopada w Jerzmanowej tradycyjnie z gęsiną !

11 listopada w Jerzmanowej tradycyjnie z gęsiną !

W minioną sobotę mieszkańcy Gminy Jerzmanowa oraz przybyli goście już po raz szósty obchodzili Święto Niepodległości na sportowo.

"Zasłużony dla Gminy Jerzmanowa"

"Zasłużony dla Gminy Jerzmanowa"

W dniu wczorajszym podczas uroczystej wyjazdowej sesji Rady Gminy Jerzmanowa, która odbyła się w Wiejskim Domu Kultury w Jaczowie, uchwałą Nr XLIV/289/2017 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Jerzmanowa” ten zaszczytny tytuł został nadany pośmiertnie Pani Michalinie Hankiewicz.

Zawiadomienie o XLV sesji Rady Gminy Jerzmanowa

Zawiadomienie o XLV sesji Rady Gminy Jerzmanowa

Zawiadamiam, że w dniu 15 listopada 2017 r. o godzinie 15:00 w sali obrad Urzędu Gminy Jerzmanowa,  ul. Lipowa 4 odbędzie się XLV sesja Rady Gminy Jerzmanowa.

<