PrzejdĹş do treści

Ogłoszenia konsultacje

Aktualności

Konsultacje projektu uchwały

Konsultacje projektu uchwały

Wójt Gminy Jerzmanowa informuje o rozpoczęciu w dniu 19 października 2015 r. konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1339).

Konsultacje projektu uchwały

Konsultacje projektu uchwały

Wójt Gminy Jerzmanowa informuje o rozpoczęciu w dniu 16 grudnia  2014 r. konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz 1536 z późn. zm.).

Wyniki konsultacji projektów aktów prawa miejscowego

Wyniki konsultacji projektów aktów prawa miejscowego

W ramach konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz 1536 z późn. zm.) do urzędu Gminy Jerzmanowa wpłynęło jedno pismo.

Konsultacje projektu uchwały

Konsultacje projektu uchwały

Wójt Gminy Jerzmanowa informuje o rozpoczęciu w dniu 30 października  2013 r. konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz 1536 z późn. zm.)

<