PrzejdĹş do treści

Okienko przedsiębiorcy

Aktualności

Zasady wykreślenia z CEIDG

Zasady wykreślenia z CEIDG

W celu zgłoszenia zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca wypełnia wniosek. Formularz wniosku o wpis do CEIDG jest jednocześnie formularzem wniosku o wykreśleniu wpisu z CEIDG

Zasady zawieszania i wznawiania działalności gospodarczej

Zasady zawieszania i wznawiania działalności gospodarczej

Zawiesić działalność gospodarczą może przedsiębiorca niezatrudniający pracowników.
Przez przedsiębiorcę niezatrudniającego pracowników należy rozumieć przedsiębiorcę, który nie nawiązał stosunku pracy z pracownikami, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Zawieszający działalność nie przestają być przedsiębiorcami.

Zasady rejestracji działalności gospodarczej

Zasady rejestracji działalności gospodarczej

Aby osoba fizyczna mogła rozpocząć działalność gospodarczą powinna uzupełnić i złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Przed wypełnieniem wniosku

Przed wypełnieniem wniosku

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz CEIDG-1 wniosku do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych, w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.

<