PrzejdĹş do treści

Przetargi - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Aktualności

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Usługa przeprowadzenia szkoleń z podstawowej obsługi komputera i Internetu dla łącznie 86 Beneficjentów Ostatecznych w ramach Projektu pn „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców w Gminie Jerzmanowa”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ubezpieczenie zestawów komputerowych zakupionych w ramach Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców w Gminie Jerzmanowa” użytkowanych przez Beneficjentów Ostatecznych

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

Usługa przeprowadzenia szkoleń z podstawowej obsługi komputera i Internetu dla łącznie 86 Beneficjentów Ostatecznych w ramach Projektu pn.„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców w Gminie Jerzmanowa”

Unieważnienie postępowania nr BD-II.271.14.2013 z dnia 22-11-2013r.

Unieważnienie postępowania nr BD-II.271.14.2013 z dnia 22-11-2013r.

dot:. przeprowadzonego postępowania ofertowego BD-II.271.14.2013 z dnia 22-11-2013r Usługa przeprowadzenia szkoleń z podstawowej obsługi komputera i Internetu dla łącznie 86 Beneficjentów Ostatecznych w ramach Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców w Gminie Jerzmanowa

<