PrzejdĹş do treści

Pałac w Jerzmanowej

Aktualności

Wesołych Świąt

 

Mój ulubiony park przypałacowy wiosną

Zespół Pałacowo-Parkowy w Jerzmanowej informuje, że Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych ogłosił konkurs fotograficzny dla uczniów szkół podstawowych klas VI-VIII, uczniów III klasy gimnazjum oraz uczniów szkół średnich pn. "Mój ulubiony park przypałacowy wiosną".

TOWARZYSTWO ZIEMI GŁOGOWSKIEJ W JERZMANOWSKIM PAŁACU

 

W minioną sobotę (6 kwietnia 2019) mieliśmy przyjemność gościć na terenie naszego Pałacu członków i sympatyków Towarzystwa Ziemi Głogowskiej, którzy w ramach rozpoczęcia sezonu turystycznego zorganizowali wycieczkę po Ziemi Głogowskiej. Zespół pałacowo parkowy był jednym z punktów na trasie odwiedzanych miejsc. Wycieczka zwiedziła także Wzgórza Dalkowskie, parafię św. Apostoła Szymona i Judy Tadeusza w Jaczowie, jerzmanowski pomnik „Ludziom Ziemi” oraz miejscowości: Smardzów, Bądzów, Gaiki i Potoczek. 

Trwa przebudowa

Trwa przebudowa obory i stodoły na terenie Zespołu pałacowo-parkowego w Jerzmanowej. Jednego z największych tego typu budynków na Dolnym Śląsku, którego powierzchnia to 860m2. Od momentu w którym podpisano umowę na wykonanie prac budowlanych tj. 23 stycznia 2019r. można już zaobserwować szybki postęp prac.

Pierwszy dzień wiosny

Nie łatwo znaleźć dziś można było pierwsze oznaki wiosny na terenie Zespołu Pałacowo Parkowego w Jerzmanowej. Przyroda jakby nie miała chęci budzić się jeszcze do życia.

8 marca - Dzień Kobiet

 

Z dedykacją dla Pań.

O, jak­że do tego przy­wyk­nę,
O, jak­że z tym się oswo­ję,
Jak cię ogar­nę prze­nik­nę,
Umi­ło­wa­nie moje.
 

Ja­kie ci ze­rwę li­ście,
Ja­kim osy­pię pą­ko­wiem,
Co ci, je­dy­na, na przyj­ście
Two­je naj­droż­sze opo­wiem.

Jak ci się od­dam cały,
Co z sie­bie ca­łe­go po­wie­rzę,
W mym szczę­ściu, w mym lęku nie­śmia­ły,
Daw­no do cie­bie na­le­żę.

I tyl­ko przy­wyk­nąć nie umiem
I tyl­ko jesz­cze się boję,
Jak cię ogar­nę, zro­zu­miem,
Umi­ło­wa­nie moje.

- "Umiłowanie", Kazimierz Wierzyński

<