PrzejdĹş do treści

Pałac w Jerzmanowej

Aktualności

Pierwszy dzień wiosny

Nie łatwo znaleźć dziś można było pierwsze oznaki wiosny na terenie Zespołu Pałacowo Parkowego w Jerzmanowej. Przyroda jakby nie miała chęci budzić się jeszcze do życia.

8 marca - Dzień Kobiet

 

Z dedykacją dla Pań.

O, jak­że do tego przy­wyk­nę,
O, jak­że z tym się oswo­ję,
Jak cię ogar­nę prze­nik­nę,
Umi­ło­wa­nie moje.
 

Ja­kie ci ze­rwę li­ście,
Ja­kim osy­pię pą­ko­wiem,
Co ci, je­dy­na, na przyj­ście
Two­je naj­droż­sze opo­wiem.

Jak ci się od­dam cały,
Co z sie­bie ca­łe­go po­wie­rzę,
W mym szczę­ściu, w mym lęku nie­śmia­ły,
Daw­no do cie­bie na­le­żę.

I tyl­ko przy­wyk­nąć nie umiem
I tyl­ko jesz­cze się boję,
Jak cię ogar­nę, zro­zu­miem,
Umi­ło­wa­nie moje.

- "Umiłowanie", Kazimierz Wierzyński

Elewacja główna - północna

  balustrada schody pałac Jerzmanowa

Pałac w Jerzmanowej powstał w drugiej połowie XVI wieku jako renesansowy dwór. Arystokracja i zamożni wznosili tego typu rezydencje jako manifestację swojego bogactwa i potęgi, a także w opozycji do zbyt dużych, ciężkich w bryle i pełniących często funkcje obronne zamków. Od czasu powstania przez późniejsze okresy zmieniła się bryła pałacu i zmieniał się wygląd fasady głównej. Obecny wygląd elewacji i zdobienia ryzalitu głównego są zasługą barona Heinricha II Georga von Sack właściciela ówcześnie XVIII wiecznej rezydencji.

Tłusty czwartek

Zwyczaj jedzenia w Tłusty Czwartek pączków, zwanych pampuchami, zadomowił się w na dworach wśród arystokracji już w XVII wieku. Na wsiach pojawił się dopiero pod koniec XIX wieku. Mimo, że nie ma na to dowodów dawni mieszkańcy Pałacu w Jerzmanowej z pewnością również ucztowali w ten dzień.

Damy Kultury

  damy kultury

Ogromne gratulacje dla biblioteki w Jerzmanowej, która wzięła udział w konkursie fotograficznym Kultura Na Widoku. Dziewczyny wykorzystały potencjał Pałacu w Jerzmanowej. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu zdjęcia, na którym zaprezentowany będzie plakat Kultury Na Widoku.

PAŁAC W JERZMANOWEJ - Z KART HISTORII cd.

pałac Jerzmanowa

Bezpośrednio po wojnie majątki obszarnicze przejmowała administracja państwowa. Powoływanie PGR-ów było następstwem zmian politycznych wdrażanych po II wojnie światowej. Celem ich powstania było zapewnienie pracy i pożywienia przemieszczającej się ludności i osadnikom oraz odtwarzanie majątku i pogłowia zwierząt. Początkowo zagospodarowaniem majątków ziemskich zajmowały się wojewódzkie urzędy ziemskie, a od lutego 1946 roku instytucja powołana specjalnie do celów gospodarowania gruntami - Państwowe Nieruchomości Ziemskie. Budynek Pałacu oraz przynależące do jego terenu stodoły stały się idealnym miejscem na taką lokalizację.

<