PrzejdĹş do treści

Ochrona środowiska

Aktualności

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jerzmanowa na lata 2017-2020

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jerzmanowa na lata 2017-2020

Uchwała Nr XLVI/308/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jerzmanowa na lata 2017-2020.

Ograniczenie niskiej emisji

Ograniczenie niskiej emisji

Mając na uwadze poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Jerzmanowa poprzez ograniczenie niskiej emisji, Wójt Gminy informuje o możliwości składania zgłoszeń w celu pozyskania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy na dofinansowanie inwestycji polegających na wymianie źródeł ciepła.

Wymiana źródeł ciepła

Wymiana źródeł ciepła

W związku z możliwością pozyskania przez Gminę Jerzmanowa środków na dofinansowanie inwestycji polegających na wymianie źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza Wójt Gminy informuje o możliwości składania zgłoszeń o zamiarze przystąpienia do realizacji w/w zadania.

Informacja Wójta Gminy Jerzmanowa

Informacja Wójta Gminy Jerzmanowa

W związku z obowiązkiem prowadzenia przez Gminę Jerzmanowa ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków  – zgodnie z art.3 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2017.1289 tekst jednolity) Wójt Gminy zwraca się do mieszkańców z prośbą o wypełnienie oświadczenia o posiadaniu zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy Jerzmanowa w terminie do 31 grudnia 2017 r.

<