PrzejdĹş do treści

Aktualności

Parking na 41 miejsc i teren sportowy przy szkołach w Jerzmanowej już gotowe!

Parking na 41 miejsc i teren sportowy przy szkołach w Jerzmanowej już gotowe!

Z przyjemnością informujemy, że w dniu dzisiejszym nastąpił odbiór inwestycji, która została zrealizowana w ramach zadania pn. "Budowa parkingu przy Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Jerzmanowej oraz zagospodarowanie terenu przy Publicznym Gimnazjum w Jerzmanowej".

Dzięki zakupowi pod koniec 2015 roku działki od prywatnego właściciela, Gmina w ubiegłym roku mogła przystąpić do opracowania dokumentacji projektowej, ogłoszenia przetargu i rozpoczęcia budowy. Wyłoniony w drodze przetargu wykonawca – Firma Pro-Infra z Jerzmanowej zrealizował zadania sprawnie i rzetelnie skracając o miesiąc termin ustalony w umowie.

Wójt Gminy Jerzmanowa Lesław Golba, który w towarzystwie Radnych Gminy Jerzmanowa, Dyrektorów szkół, wykonawcy Pawła Jakubowskiego – Firma Pro-Infra , podwykonawcy, kierownika robót oraz inspektora nadzoru, odbierał inwestycję, nie krył zadowolenia.  – Jedna z najważniejszych dla mieszkańców inwestycji w ostatnich latach dziś dobiegła końca. Przyczyni się ona niewątpliwie do poprawy sytuacji z parkowaniem zarówno przy szkołach jak i przy kościele. Przyczyni się także do poprawy komfortu pracowników szkół oraz rodziców uczniów, jak i do podniesienia poziomu bezpieczeństwa samych uczniów. Odtąd na teren szkoły wjedzie jedynie autobus szkolny, a zagrożenie ze strony samochodów osobowych zostało wyeliminowane. W ramach zadania wybudowano nowoczesny parking z oświetleniem oraz monitoringiem ponadto zamontowano szlaban na bramie wjazdowej do szkoły oraz wykonano bieżnię lekkoatletyczną ze skocznia w dal o nawierzchni poliuretanowej na najwyższym poziomie - mówił.
     
Inwestycję zrealizowano w ramach środków własnych Gminy Jerzmanowa w wysokości 810.000, 00 zł.
 

Galeria

<