PrzejdĹş do treści

Aktualności

Ankieta - wymiana źródeł ciepła

Ankieta - wymiana źródeł ciepła

Ankieta przeznaczona dla osób planujących przeprowadzenie wymiany tradycyjnego, nie-ekologicznego źródła ogrzewania opartego na paliwie stałym, na ekologiczne źródło ogrzewania w tym: montaż kotła gazowego, pompy ciepła oraz dla budynków zlokalizowanych poza zasięgiem technicznych możliwości przyłączenia do ogrzewania sieciowego i gazowego – montaż nowoczesnych kotłów V klasy na paliwo stałe.

Ankieta ma charakter sondażowy. Nie jest wnioskiem o dofinansowanie, ma na celu określenie skali zapotrzebowania na wymianę pieców wśród mieszkańców gminy. Program realizowany będzie w momencie pozyskania zewnętrznych środków dofinansowania przez Gminę Jerzmanowa.

Ankietę należy dostarczyć do Biura Podawczego, Urzędu Gminy Jerzmanowa, ul. Lipowa 4, 67 -222 Jerzmanowa, lub skan przesłać na adres ankiety@jerzmanowa.com.pl w terminie do dnia 20 lipca 2017 roku.

 
<