PrzejdĹş do treści

Aktualności

Wyjazd integracyjno-turystyczny do Legnicy - Śladami Małej Moskwy

Wyjazd integracyjno-turystyczny do Legnicy - Śladami Małej Moskwy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowej zaprasza osoby niepełnosprawne i pełnosprawne z Gminy Jerzmanowa na "Wyjazd integracyjno-turystyczny do Legnicy - Śladami Małej Moskwy", który odbędzie się 30 sierpnia 2017 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach pozyskanego dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zorganizował integracyjny wyjazd dla osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych z terenu Gminy Jerzmanowa. Wyjazd pn. „Szlakiem Wzgórz Dalkowskich” odbył się 30 czerwca 2017 r. Miał on na celu między innymi; integrację osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi, poprawę kondycji fizycznej i psychicznej, poszerzenie umiejętności w zakresie właściwych postaw, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym, a także zwiększenie zakresu wiedzy o najbliższym regionie. 

Kolejny wyjazd 30 sierpnia 2017 r. - „Wyjazd integracyjno turystyczny do Legnicy – śladami Małej Moskwy” na który zapraszamy. Szczegóły na plakacie i w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jerzmanowej. 

<