PrzejdĹş do treści

Aktualności

Zawiadomienie o XLII sesji Rady Gminy Jerzmanowa

Zawiadomienie o XLII sesji Rady Gminy Jerzmanowa

Zawiadamiam, że w dniu 31 sierpnia 2017 r. o godzinie 15:30 w sali obrad Urzędu Gminy Jerzmanowa,  ul. Lipowa 4 odbędzie się XLII sesja Rady Gminy Jerzmanowa, zwołana na wniosek Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 28 sierpnia 2017 r.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Jerzmanowa na 2017 r.
  4. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady
Tadeusz Kozakowski
Projekt uchwały dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jerzmanowa.
<