PrzejdĹş do treści

Aktualności

Informacja Wójta Gminy Jerzmanowa

Informacja Wójta Gminy Jerzmanowa

Gmina Jerzmanowa przy wsparciu  finansowym Starostwa Powiatu Głogowskiego  zrealizowała zadanie  pn. „Konserwacja rowu Kw-24 i naprawa przepustu rurowego w miejscowości Potoczek” - całkowity koszt przedsięwzięcia to 14.391,00 zł (słownie: czternaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100).

<