PrzejdĹş do treści

Aktualności

Ogłoszenie Wójta Gminy Jerzmanowa

Ogłoszenie Wójta Gminy Jerzmanowa

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Jaczów, położonego w granicach terenu górniczego w gminie Jerzmanowa.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Jerzmanowa Uchwały Nr XL/269/2017 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Jaczów, położonego w granicach terenu górniczego w gminie Jerzmanowa, dla działek nr 346 i 345/1 położonych przy granicy z gminą Grębocice, w celu przeznaczenia ich dla powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Wójta na adres Urzędu Gminy Jerzmanowa, ul. Lipowa 4, 67-222 Jerzmanowa, w terminie do dnia 2 listopada 2017 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zastępca Wójta Gminy Jerzmanowa

Anna Skoczek

<