PrzejdĹş do treści

Aktualności

"Zasłużony dla Gminy Jerzmanowa"

"Zasłużony dla Gminy Jerzmanowa"

W dniu wczorajszym podczas uroczystej wyjazdowej sesji Rady Gminy Jerzmanowa, która odbyła się w Wiejskim Domu Kultury w Jaczowie, uchwałą Nr XLIV/289/2017 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Jerzmanowa” ten zaszczytny tytuł został nadany pośmiertnie Pani Michalinie Hankiewicz.

Przed sześcioma laty Gmina Jerzmanowa realizując program zaproponowany przez Wójta Lesława Golbę dołączyła do grona miast i gmin, które nagradzają zasłużone dla środowiska lokalnego osoby i organizacje. W swoim wystąpieniu Wójt Lesław Golba mówił – Nadanie dzisiejszego tytułu „Zasłużony dla Gminy Jerzmanowa” dla Pani Michaliny Hankiewicz przyczyni się niewątpliwie do utrwalenia jej osoby w pamięci mieszkańców Jaczowa.

Radni Gminy jednogłośnie podjęli uchwałę o nadaniu tytułu „Zasłużony dla Gminy Jerzmanowa” dla p. Michaliny Hankiewicz. Akt nadania na ręce najbliższych p. Michaliny – młodszej siostry p. Marii Kubas i wnuka p. Andrzeja Tłuczka złożyli przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Kozakowski i Wójt Gminy Lesław Golba. 

Podczas części artystycznej sesji ku pamięci p. Michaliny Hankiewicz Zespół „Jaczowiacy” zaprezentował kilka utworów ze swojego repertuaru jej autorstwa, a uczniowie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie przybliżyli sylwetkę oraz losy p. Michaliny.

 

MICHALINA HANKIEWICZ z domu Tłuczek – jedna z pionierek polskiego osadnictwa na ziemi głogowskiej, wieloletnia mieszkanka wsi Jaczów (1945-1998) w Gminie Jerzmanowa, zasłużona lokalna działaczka społeczno-kulturalna m.in. współzałożycielka i kierowniczka zespołu folklorystycznego „Jaczowiacy”, członkini jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaczowie oraz radna Powiatowej Rady Narodowej w Głogowie, autorka utworów wykorzystywanych w repertuarze „Jaczowiaków” oraz reżyserka ich występów scenicznych. W 1955 roku decyzją Prezesa Rady Ministrów PRL odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi. 8 listopada 2017 roku  uhonorowana pośmiertnie tytułem „Zasłużony dla Gminy Jerzmanowa”.

<