PrzejdĹş do treści

Aktualności

Informacja Wójta Gminy Jerzmanowa

Informacja Wójta Gminy Jerzmanowa

W związku z prowadzonym naborem zgłoszeń o udzielenie dofinansowania ze środków budżetu Gminy Jerzmanowa pochodzących z WFOŚiGW na wymianę źródeł ciepła, Wójt Gminy informuje, że zgłoszenia złożone do 31 grudnia 2017 r. będą rozpatrywane w pierwszej kolejności, a następnie przekazane jako jeden wniosek o przyznanie dofinansowania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Zagwarantuje to pozyskanie dotacji w możliwie najkrótszym czasie.
Zgłoszenia złożone przez mieszkańców Gminy po 31 grudnia 2017 r. będą weryfikowane i przekazane do WFOŚiGW w późniejszych terminach.

Wszelkie informacje, regulamin oraz druk zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy w Jerzmanowej: www.jerzmanowa.com.pl, „Ochrona środowiska”, zakładka „Wymiana źródeł ciepła” lub w Urzędzie Gminy, ul. Lipowa 4, 67-222 Jerzmanowa, pok. 102, tel. 76 836 55 38.
 

<