PrzejdĹş do treści

Aktualności

XLVII sesja Rady Gminy Jerzmanowa

XLVII sesja Rady Gminy Jerzmanowa

Zawiadamiam, że w dniu 29 grudnia 2017 r. o godzinie 14:00 w sali obrad Urzędu Gminy Jerzmanowa,  ul. Lipowa 4 odbędzie się XLVII sesja Rady Gminy Jerzmanowa.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Zgłoszenie uwag i poprawek do porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie uwag i poprawek do porządku obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjęcie Protokołu z XLVI sesji Rady Gminy Jerzmanowa.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jerzmanowa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Jerzmanowa na 2018 r.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski i oświadczenia.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wystąpienia jednostek pomocniczych i organizacyjnych.
 14. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kozakowski
 

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jerzmanowa

<