PrzejdĹş do treści

Aktualności

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 r. w Gminie Jerzmanowa.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 r. w Gminie Jerzmanowa.

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 1817 t.j.) oraz  §6 pkt 1 Uchwały Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Jerzmanowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,  Wójt Gminy Jerzmanowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 r. w Gminie Jerzmanowa.

 

Termin złożenia ofert: do dnia 24 stycznia 2018 r. do godz. 15.15
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 stycznia 2018 r. 
Realizacja zadań publicznych: od 1 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

 

Dokumenty dotyczące konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 r. w Gminie Jerzmanowa dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jerzmanowa.

<