PrzejdĹş do treści

Aktualności

Rekrutacja na nowy rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja na nowy rok szkolny 2018/2019

1 marca w szkołach i przedszkolu na terenie Gminy Jerzmanowa rozpocznie się rekrutacja na nowy rok szkolny 2018/2019.


Terminy rekrutacji określone zostały w Zarządzeniu Nr 0050.8.2018 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jerzmanowa.

Kryteria oraz liczba punktów za poszczególne kryteria i dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów określone są Uchwałą Nr XXXV/2445/2017 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jerzmanowa oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz Uchwałą Nr XXXV/246/2017 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jerzmanowa oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów (zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/253/2017 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 26 kwietnia 2017 r.).

Wszelkie informacje w sprawie rekrutacji uzyskają Państwo w szkołach i przedszkolu.
 

<