PrzejdĹş do treści

Aktualności

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu miejscowego

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu miejscowego

Nawiązując do obwieszczenia z 1 marca 2018 r.w załączeniu wykłada się do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych Bądzów i Jaczów położonych w granicach terenów górniczych w gminie Jerzmanowa.

 

<