PrzejdĹş do treści

Aktualności

Gminny Program profilaktyki raka szyjki macicy

Gminny Program profilaktyki raka szyjki macicy

Szanowni Rodzice, drogie dziewczęta!

Informuję, że na mocy Uchwały Nr L/340/2018 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu profilaktyki raka szyjki macicy – szczepienie przeciwko HPV w roku 2018” będą kontynuowane szczepienia ochronne dla dziewcząt zamieszkałych na terenie Gminy Jerzmanowa.

Pierwsze spotkania informacyjne skierowane zarówno do rodziców jak i do dziewcząt objętych Programem odbyły się w dniach 8 - 9 maja 2018 r. w budynku gimnazjum w Jerzmanowej. Spotkania prowadzili specjaliści zatrudnieni w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych, które jest wykonawcą Programu i posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji tego typu Programów.

W związku z powyższym informuję, że dnia 15 maja 2018 r. o godz. 8.30 w budynku gimnazjum w Jerzmanowej odbędzie się bezpłatne szczepienie – I dawka szczepionki dla dziewcząt urodzonych w roku 2003 w ramach „Gminnego Programu profilaktyki raka szyjki macicy – szczepienia przeciw HPV w roku 2018”.

Wójt Gminy Jerzmanowa

Lesław Golba

<