PrzejdĹş do treści

Aktualności

"Dobry Start"

"Dobry Start"

300 złotych –  to kwota  świadczenia  „Dobry Start” dla każdego ucznia. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.

Dla kogo wsparcie ?

Świadczenie pieniężne  "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynający się rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.  Rodzina będzie mogła  otrzymać      to świadczenie  niezależnie od posiadanego dochodu.
 
Jak  otrzymać świadczenie "Dobry Start" ?
 
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
 
Gdzie złożyć wniosek w tej sprawie?
 
Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane w  Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Jerzmanowej,  ul. Głogowska 7, Tel. 76 831 24 86       
 
Kiedy złożyć wniosek ?
 
Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od  1 lipca 2018r. online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia br. droga tradycyjną (papierową).
 
Uwaga !  Wniosek należy złożyć do 30 listopada. Wnioski złożone po tej dacie  pozostaną bez rozpatrzenia.
 
Kiedy rodzina otrzyma pomoc ?
 
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach  organ ma  maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.
 
Uwaga! Złożenie wniosku o świadczenie "Dobry Start" w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż  do 30 września tego roku.
 
Uproszczona procedura ustalania  uprawnienia do świadczenia.
 
W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń
Świadczenie "Dobry Start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.
 
Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu.

<