PrzejdĹş do treści

Aktualności

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Informuję, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zatwierdził ustaloną przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jerzmanowa na okres 3 lat.

Wójt Gminy Jerzmanowa
Lesław Golba

<