PrzejdĹş do treści

Aktualności

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej ogłasza przetarg nieograniczony

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej ogłasza przetarg nieograniczony

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa zbiorczej przepompowni ścieków wraz z przebudową systemu rurociągów tłocznych w celu odprowadzenia ścieków z aglomeracji Jerzmanowa do oczyszczalni w Głogowie. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową na terenie Gminy Głogów oraz budowa rurociągu tłocznego z Gminy Jerzmanowa”.

Dokumenty do przetargu pobrać można ze strony BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej - TUTAJ  (link do przetargu: http://zgk.jerzmanowa.com.pl/ogloszenie-o-przetargu-nieograniczonym-4 ).

 

<