PrzejdĹş do treści

Aktualności

Inwentaryzacja azbestu na terenie Gminy Jerzmanowa

Inwentaryzacja azbestu na terenie Gminy Jerzmanowa

W 2018 roku Gmina Jerzmanowa przystąpiła do realizacji zadania polegającego na inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy. Inwentaryzacja zostanie przeprowadzona przez pracowników firmy ECO-ART w miesiącach lipiec-sierpień 2018 r.

 

W jej wyniku każdemu pokryciu dachowemu i elewacji, w budowie których wykorzystany został wyrób azbestowy, przypisana zostanie lokalizacja, funkcja budynku, typ własności obiektu, określony zostanie typ wyrobu azbestowego oraz stopień pilności jego usunięcia, ustalone i przypisane zostaną numery działek ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych. Dzięki temu powstanie aktualna, szczegółowa i kompletna baza danych o ilości azbestu znajdującego się na terenie naszej Gminy. W ramach realizowanego zadania zostaną również wykonane obrysy budynków. Realizacja projektu pozwoli także na wprowadzenie i uzupełnienie danych znajdujących się w Bazie Azbestowej, stanowiącej oficjalny rejestr wyrobów zawierających azbest.

Konieczność opracowania inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wynika z zapisów „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Jest także jednym z działań, służących osiągnięciu celów zaplanowanych w dokumentach strategicznych Gminy. Posiadanie aktualnych danych jest również niezbędne dla sprawnego monitorowania procesu usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy Jerzmanowa.

Mając na uwadze sprawne i dokładne przeprowadzenie wspomnianych prac, zwracam się do Państwa z prośbą o udzielanie informacji na temat miejsc występowania materiałów zawierających azbest znajdujących się na Państwa posesjach osobom przeprowadzającym prace inwentaryzacyjne oraz udzielenie wszelkiej niezbędnej pomocy.

<