PrzejdĹş do treści

Aktualności

Wysokie 26. miejsce Jerzmanowej

Wysokie 26. miejsce Jerzmanowej

W opublikowanym niedawno Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego, gmina Jerzmanowa znalazła się na wysokim 26. miejscu na 1559 gmin wiejskich w Polsce.

 

Ocenie i analizom przeprowadzonym przez ekspertów z Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Uniwersytetów Ekonomicznego i Jagiellońskiego w Krakowie poddane zostały następujące wskaźniki: udział dochodów własnych w dochodach ogółem, udział wydatków inwestycyjnych i środków europejskich w wydatkach ogółem, obciążenie wydatkami na wynagrodzenia i ich pochodne, relacja zobowiązań do dochodów oraz udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących. Wójt Gminy Jerzmanowa Lesław Golba w wywiadzie udzielonym ostatnio jednej z lokalnych gazet powiedział:

- Cieszy fakt, że kolejny rok w rankingach jesteśmy na wysokiej  pozycji. Przepis na sukces gminy jest następujący: trzeba realizować inwestycje i rozsądnie wydawać pieniądze na zadania, które służą mieszkańcom. Dlatego tak jesteśmy oceniani. Nasza gmina od lat ma wysoki udział dochodów własnych w budżecie. Zawdzięcza to nie tylko wpływom z podatków i opłat eksploatacyjnych KGHM, ale także skutecznej ściągalności innych podatków i opłat. To pozwala gminie planować inwestycje i każdego roku przeznaczać na ich realizację około 30% jej budżetu. W 2017 r. była to kwota 12,5 mln zł, a w tegorocznym budżecie gminy jest zapisanych ponad 50 zadań za 19 mln zł. Część z dofinansowaniem unijnym. To przekłada się na wskaźnik rozwoju gminy. To jest ten sukces.
 

<