PrzejdĹş do treści

Aktualności

Wyróżnienie dla Jerzmanowej za wydatki inwestycyjne

Wyróżnienie dla Jerzmanowej za wydatki inwestycyjne

Gmina Jerzmanowa zajęła 6. miejsce w Polsce w prestiżowym rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota podsumowującym wydatki inwestycyjne w latach 2015-2017 w kategorii gminy wiejskie na 2478 gmin wiejskich. Nagrodę odebrał osobiście Wójt Gminy Jerzmanowa Lesław Golba w dniu 2 października podczas Gali  Inwestorów Samorządowych, odbywającej się w ramach Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Katowicach.

Ranking  WSPÓLNOTY jest opracowaniem prof. Pawła Sieniewicza z Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie zestawień wszystkich samorządów analizowanych na podstawie obiektywnych danych ze sprawozdań finansowych JST, danych GUS, dodatkowo uzupełnionych ankietyzacją prowadzoną przez pismo WSPÓLNOTA. Ranking odnosi się do wszystkich inwestycji samorządowych, łącznie z wydatkami inwestycyjnymi spółek komunalnych od 2015 do 2017 roku. Wyniki pokazują liderów inwestycji, którzy zaangażowali najwięcej środków i sił w poprawę jakości życia mieszkańców.


- Bardzo nas cieszy tak wysokie miejsce w tym rankingu - mówi Wójt Gminy Jerzmanowa Lesław Golba - Nasze inwestycje i ciężka praca na rzecz gminy doceniane są również na zewnątrz, z czego możemy być naprawdę dumni. Inwestycje to kluczowa sprawa, są one priorytetem, ponieważ napędzają dalszy rozwój Gminy Jerzmanowa. Nasze inwestycje dotyczą m.in.: budowy dróg i poprawy stanu infrastruktury drogowej, ale też zadań inwestycyjnych w dziedzinie oświaty, ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz kultury. Trzeba podkreślić, że niewątpliwy sukces naszej gminy jest potwierdzeniem ciężkiej pracy wielu ludzi - pracowników, radnych, sołtysów i wielu innych osób, którym przy tej okazji w imieniu mieszkańców chciałbym serdecznie podziękować.


To nie pierwszy raz, kiedy jerzmanowski samorząd został zauważony i wyróżniony. W 2014 roku Gmina Jerzmanowa zajęła I miejsce w rankingu „Sukces Finansowy” oraz VIII miejsce w rankingu „Sukces Kadencji”. Tegoroczne wyróżnienie podsumowujące kadencję 2014-2018 jednoznacznie potwierdza mądrą politykę inwestycyjną prowadzoną przez władze Gminy Jerzmanowa.



<