PrzejdĹş do treści

Aktualności

Fundusz Sołecki

Fundusz Sołecki

Wójt Gminy Jerzmanowa Lesław Golba spotkał się 4 października z sołtysami naszej Gminy w sprawie funduszu sołeckiego na 2019 rok. Na spotkaniu przekazane zostały przez Wójta bardzo dobre informacje. Tak jak w obecnym roku oraz w poprzednich latach, w przyszłym 2019 roku fundusz sołecki będzie kontynuowany. Każde sołectwo otrzyma taką pulę pieniędzy jaka wynika z przeliczenia liczby mieszkańców. Ponieważ przybywa mieszkańców w każdym sołectwie dlatego też wielkość środków będzie większa w porównaniu z bieżącym rokiem. Oprócz 10 % przeznaczanych dotychczas przez sołectwa na spotkania integracyjne, Wójt zdecydował, aby drugie 10 % było przeznaczone na wycieczki turystyczno-krajoznawcze.

- Z rozmów prowadzonych z mieszkańcami i sołtysami wywnioskowałem, że jest taka potrzeba. Wycieczki cieszą się dużym zainteresowaniem. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców, postanowiłem w ramach funduszu sołeckiego przeznaczyć 10 %  środków właśnie na wycieczki i wyjazdy – mówił na spotkaniu Wójt Gminy Lesław Golba.


Państwo sołtysi podziękowali za te dobre wiadomości i na koniec otrzymali od Wójta odpowiednie pisma, na podstawie których do 17 października 2018 r. zebrania wiejskie w sołectwach mają zdecydować o przeznaczeniu swoich środków. Pozwoli to zaplanować zadania w ramach funduszu sołeckiego w przygotowywanym projekcie planu finansowego na 2019 rok.
 

<