PrzejdĹş do treści

Aktualności

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowa przy ul. Lipowej 4 wywieszono do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.122.2018 Wójta Gminy Jerzmanowa z 5 października 2018r.

Wykaz, o jakim mowa powyżej, podlega wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od 5 października do 26 października 2018r.

Wójt Gminy Jerzmanowa

Lesław  Golba

<