PrzejdĹş do treści

Aktualności

Zasłużone dla Gminy Jerzmanowa

Zasłużone dla Gminy Jerzmanowa

„Wielcy ludzie nie rodzą się wielkimi, ale nimi się stają” – ten cytat towarzyszył uroczystej sesji Rady Gminy Jerzmanowa 10 października 2018 r. w Szkole Podstawowej w Jerzmanowej podczas której po raz kolejny nadano honorowy tytuł „Zasłużony dla Gminy Jerzmanowa”. To wyjątkowe wyróżnienie było tym razem uhonorowaniem ogromnego wkładu i zasług nauczycieli w budowie i rozwoju oświaty Gminy Jerzmanowa.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Jerzmanowa Tadeusz Kozakowski. Po stwierdzeniu jej prawomocności i przyjęciu porządku obrad podjęto zaplanowaną uchwałę, aby następnie przejść do uroczystej kwestii, czyli uhonorowania zasłużonych dla Gminy Jerzmanowa. Kim są wyróżnieni?

Pani Kazimiera Pomarańska – założycielka pierwszego przedszkola  w pałacu w Jerzmanowej. Było to przedszkole jednooddziałowe, a Pani Kazimiera pełniła rolę nauczyciela, kierownika  i intendentki jednocześnie. Sama wykonywała pomoce dydaktyczne dla dzieci, organizowała zabawy i zajęcia rozwijające.

Pani Maria Franczak - kieruje się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, dba o poszanowanie godności osobistej dziecka i pracowników. W 2008 r. rozpoczęto budowę nowego przedszkola w Jerzmanowej, w którą Pani Maria była czynnie zaangażowana. Od trzydziestu lat pełni funkcję dyrektora przedszkola.

Pani Danuta Urban - zajmowała stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jaczowie. Dbała o bazę szkolną, systematycznie zabiegała o jej rozwój: m.in. szkoła przeszła kapitalny remont, docieplenie, uzyskała nową kotłownię i elewację, opracowała koncepcję budowy sali gimnastycznej. Jedna z inicjatorów nadania Szkole Podstawowej w Jaczowie imienia Henryka Sienkiewicza i sztandaru.

Pani Zofia Głowacka – ciężko w kilku słowach opisać jej wkład i umiejętność motywowania uczniów do uczestniczenia w różnego typu konkursach. Jednym z największych osiągnieć Pani Zofii jest stworzenie koła filmowego, które pozwala uczniom realizować się na polu artystycznym i społecznym, budując świadomość konieczności pokazywania problemów współczesnego świata i dokumentowania  otaczającej ich rzeczywistości. Sukcesy filmowe przyniosły szkole i gminie rozgłos i nowoczesny sprzęt edukacyjny, którego wartość szacuje się na ponad 100 tys. zł.

Pani Regina Berkowicz - Jako nauczyciel języka polskiego, historii i wychowania obywatelskiego przepracowała w Szkole Podstawowej w Jaczowie 26 lat. Od 1985 roku do 1992 pełniła funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Jerzmanowej. Pani Regina Berkowicz poświęciła aż 33 lata życia nauczaniu i wychowywaniu wielu pokoleń młodzieży.

Pani Mirosława Rydczak - Z dużym zaangażowaniem nadzorowała remont kapitalny  - rozbudowę
i modernizację Szkoły Podstawowej w Jerzmanowej. Dbała o rozwój bazy materialno-technicznej szkół. Sukcesywnie doposażała szkoły w środki dydaktyczne.


Pani Bronisława Kosarewicz - Potrafiła stworzyć odpowiedni klimat w powierzonym zespole szkolnym i wprowadziła innowacje pedagogiczne. Stosowała urozmaicone pomoce dydaktyczne, często sama je tworząc.

Pani Czesława Badowska - Aktywnie angażowała się w działalność społeczną na terenie szkoły. Między innymi prowadziła zespół wokalny, opiekowała się organizacją PCK działającą na terenie szkoły, była inicjatorką akcji „Szklanka mleka”. Jako nauczyciel języka polskiego przepracowała w Szkole Podstawowej w Jerzmanowej 42 lata.

Pani Helena Warych -  Umiejętnie organizowała pracę na lekcjach i  w klasach łączonych. Jej postawa wzbudzała duży autorytet wśród uczniów i ich rodziców. Podczas pracy z uczniami dużą wagę przywiązywała do organizacji procesu dydaktycznego i wychowawczego.

Pani Maria Jachym - Jako dyrektor troszczyła    się o estetyczny wygląd budynków oraz odpowiednią bazę dydaktyczno-wychowawczą. Dbała o dobre relacje z kadrą nauczycielską, uczniami i ich rodzicami.

Pośmiertnie Pani Wiesława Mazurska w imieniu której akt nadania odebrał syn Pani Wiesławy - pełniła funkcję dyrektora szkoły i czyniła wszelkie starania, by poprawić warunki lokalowe szkoły. Te plany i marzenia znalazły w końcu swoje urzeczywistnienie. 18 grudnia 1972 r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowego budynku szkoły przy ul. Głównej 20. Dzięki trosce i  zabiegom Pani Wiesławy stopniowo wyposażono klasy w nowy sprzęt, pomoce dydaktyczne do wszystkich przedmiotów i urządzono teren wokół szkoły.

- Cieszę się bardzo, że mam zaszczyt wręczyć statuetki „Zasłużony dla Gminy Jerzmanowa”  Paniom, które są niekwestowanymi autorytetami, ludźmi z olbrzymim dorobkiem i doświadczeniem w pracy nauczyciela – mówił Wójt Gminy Jerzmanowa Lesław Golba.


Licznie zgromadzeni goście, w tym rodzina, znajomi oraz współpracownicy mieli możliwość obejrzenia prezentacji przedstawiającej sylwetki uhonorowanych Pań, którą zaprezentował Pan Marek Witkowicz –Przewodniczący Komisji Oświaty.  Po zakończeniu części oficjalnej zaproszeni goście mieli okazję przy kawie i ciastku porozmawiać, wspominając czasem z łezką w oku, minione lata.


Część artystyczną sesji uświetniły dzieci z Gminnego Przedszkola w Jerzmanowej, Szkoły Podstawowej w Jaczowie oraz Szkoły Podstawowej w Jerzmanowej.   


 

<