PrzejdĹş do treści

Aktualności

Szyb GG-2 powstanie w Gminie Żukowice

Szyb GG-2 powstanie w Gminie Żukowice

Gmina Jerzmanowa otrzymała w dniu 26.10.2018 r. zawiadomienie z Gminy Żukowice dotyczące budowy szybu GG-2. W zawiadomieniu czytamy, że Rada Gminy Żukowice w dniu 11.10.2018 r. podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żukowice dla obszaru realizacji szybu GG-2 wraz z niezbędnymi powiązaniami infrastrukturalnymi i komunikacyjnymi.

 

<