PrzejdĹş do treści

Aktualności

Pierwsza sesja nowej Rady. Przewodniczący i zastępca wybrani. Komisje obsadzone.

Pierwsza sesja nowej Rady. Przewodniczący i zastępca wybrani. Komisje obsadzone.

W dniu wczorajszym 21.11.2018r. odbyła się I sesja Rady Gminy Jerzmanowa kadencji 2018-2023. Rozpoczął ją najstarszy wiekiem z wybranych radnych – Tadeusz Kozakowski. Zanim jednak to zrobił Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Anna Palichleb wręczyła radnym i wójtowi zaświadczenia o wyborze na radego gminy oraz na wójta gminy. Następnie wszyscy radni, a także Wójt Gminy Jerzmanowa Lesław Golba złożyli ślubowanie. Po tym akcie przystąpiono do wyboru przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego Rady. W wyniku tajnego głosowania Przewodniczącym Rady wybrany został Tadeusz Kozakowski, a jego zastępcą Jerzy Wolski.

W tej kadencji w radzie gminy Jerzmanowa jest ośmiu nowych radnych. Siedmiu radnych sprawowało tę funkcję w poprzedniej kadencji. Oprócz wyborów przewodniczących zostały również obsadzone gminne komisje: rewizyjna; skarg, wniosków i petycji; rolnictwa i ochrony środowiska; budżetowo-gospodarcza; oświaty, kultury, sportu i spraw społecznych. Każdy radny będzie zasiadał w przynajmniej jednej z wymienionych komisji.Radni Gminy Jerzmanowa kadencji 2018-2023

Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Kozakowski

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Wolski

1.Budziszewski Marcin
2.Grzybowski Mieczysław
3.Hawrot Andrzej
4.Hebda Beata
5.Kalinowska Marianna
6.Kawęcki Marek
7.Malinowski Zbigniew
8.Opiłowski Paweł
9.Przebięda Karol
10.Przewoźnik Piotr
11.Witkowicz Marek
12.Woźniak Jan
13.Zachmyc Zenobiusz

<