PrzejdĹş do treści

Aktualności

MAMY TO! PROMESĘ NA UTWORZENIE ŻŁOBKA!

MAMY TO! PROMESĘ NA UTWORZENIE ŻŁOBKA!

W grudniu 2018 r. Gmina Jerzmanowa złożyła wniosek w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 lat MALUCH + 2019 (MODUŁ 1A) na utworzenie 25 miejsc pobytu w nowopowstającym żłobku w Jaczowie. 27 lutego 2019 r. na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pojawiła się lista rankingowa projektów przeznaczonych do dofinansowania. Zgłoszony przez Gminę żłobek uplasował  się na pierwszym miejscu. 7 marca Wójt Gminy Lesław Golba otrzymał z rąk Wiceministra Marcina Zielenieckieo PROMESĘ na realizację tego zadania. Wartość pozyskanych środków to kwota 449.957,44 zł .

 

<