PrzejdĹş do treści

Aktualności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowej podjął współpracę z Bonifraterskim Centrum Zdrowia we Wrocławiu w zakresie Fizjoterapii Domowej dla mieszkańców Gminy Jerzmanowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowej podjął współpracę z Bonifraterskim Centrum Zdrowia we Wrocławiu w zakresie Fizjoterapii Domowej dla mieszkańców Gminy Jerzmanowa

Świadczenia fizjoterapeutyczne w warunkach domowych udzielane są pacjentom, którzy ze względu na brak możliwości samodzielnego przemieszczania się nie mogą dotrzeć na zabiegi w warunkach ambulatoryjnych, a wymagają rehabilitacji, zwłaszcza pacjentom z:


• ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stany po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) do 12 miesięcy od ostrego incydentu mózgowego
• ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego (5 stopień w skali Rankina – nie dotyczy dzieci do 18 roku życia)
• uszkodzeniem rdzenia kręgowego do 12 miesięcy od powstania uszkodzenia
• chorobami przewlekle postępującymi (miopatie, choroba Parkinsona, zapalenia wielomięśniowe, rdzeniowy zanik mięśni, guzy mózgu, procesy demielinizacyjne, kolagenozy, przewlekłe zespoły pozapiramidowe, reumatoidalne zapalenie stawów)
• chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych po zabiegach endoprotezoplastyki stawu przez okres do 6 miesięcy od dnia wykonania operacji
• urazami kończyn dolnych przez okres 6 miesięcy od dnia powstania urazu
• osobom w stanie wegetatywnym/apalicznym.

Dokumentami niezbędnymi do objęcia pacjenta opieką w ramach fizjoterapii domowej są:
• skierowanie na rehabilitację domową (dokument do pobrania)
• dokumentację medyczną dotyczącą schorzenia,
• dokument potwierdzający tożsamość,
• orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

Świadczenie fizjoterapii domowej jest bezpłatne  - refundowane przez NFZ
Aby skorzystać z tej możliwości należy niezbędne dokumenty dostarczyć do GOPS w Jerzmanowej, ul. Głogowska 7.


Więcej informacji pod nr telefonu: 76 833 60 52 lub 76 833 60 50

 

<