PrzejdĹş do treści

Aktualności

KONKURS "Piękna Wieś Dolnośląska 2019"

 

Informujemy, że Samorząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs pn.„Piękna Wieś Dolnośląska 2019”

Konkurs w naszym Województwie organizowany jest już po raz jedenasty i jest jedną z form wsparcia jakie Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oferuje społecznościom lokalnym uczestniczącym w Odnowie Dolnośląskiej Wsi.
 
Tegoroczna edycja Konkursu zorganizowana zostanie w IV kategoriach:
1. „Najpiękniejsza Wieś”
2. „Najpiękniejsza Zagroda”
3.„Najlepsze przedsięwzięcie Odnowy Wsi”
4. „Najlepszy start w Odnowie Wsi”.
Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu i zaprezentowaniu swoich osiągnięć w zakresie działań związanych z Odnową Wsi i szeroko rozumianym rozwojem obszarów wiejskich.
 
Warunkiem uczestnictwa jest formalne zgłoszenie udziału przez Gminę, poprzez przesłanie do Urzędu wypełnionego formularza zgłoszeniowego. O wyborze laureatów zadecyduje Komisja konkursowa powołana przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
 
Zgłoszenia do konkursu w terminie do 19 kwietnia w Urzędzie Gminy Jerzmanowa przyjmuje Pani Anna Stec (pok. 104), tel. 76 836 55 40, e-mail: a.stec@jerzmanowa.com.pl
 

Do pobrania:
Regulamin konkursu z

formularzem zgłoszeniowym

Oświadczenie

<