PrzejdĹş do treści

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Spotkania informacyjne - „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców w Gminie Jerzmanowa”

Spotkania informacyjne - „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców  w Gminie Jerzmanowa”

W związku z trwającym w dniach 31.10.2013r. – 14.11.2013r. naborem mieszkańców do Projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców w Gminie Jerzmanowa” celem przybliżenia mieszkańcom informacji o Projekcie, zostały przeprowadzone w Gminie Jerzmanowa dwa spotkania informacyjne.

 

 

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

  „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Spotkania odbyły się w dniach: 06.11.2013r. w sali OSP w Jerzmanowej oraz 07.11.2013r. w WDK w Jaczowie. Na spotkania przybyły osoby zainteresowane udziałem w Projekcie.
Spotkania otworzył Wójt Gminy Jerzmanowa Pan Lesław Golba, przedstawił przybyłym mieszkańcom  informacje o trwającym Projekcie, przybliżając jego cele i założenia. Zachęcił do udziału i zaprosił do składania formularzy zgłoszeniowych.


W dalszej części spotkań Pani Diana Zabraniak – Koordynator Projektu przedstawiła prezentację dotyczącą Projektu. Po prezentacji odbywały się indywidualne rozmowy z mieszkańcami zainteresowanymi udziałem w Projekcie. Rozdawano formularze zgłoszeniowe i załączniki do formularzy udzielano porad w zakresie wypełniania dokumentów.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Skorzystają z niego 43 gospodarstwa domowe spełniające kryteria programowe zamieszkałe na terenie Gminy Jerzmanowa w zasięgu technicznym dostępu do sieci Internet.

Głównym celem Projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla mieszkańców gminy zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.

Zapraszamy do składania formularzy ofertowych do dnia 14.11.2013r. Formularze należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Jerzmanowa, ul. Głogowska 7, pok. nr 6 w godzinach pracy Urzędu 7:15 – 15:15.

Załączniki:

Galeria

<