PrzejdĹş do treści

Aktualności

Aktualności

Uwaga Mieszkańcy Gminy Jerzmanowa!

Uwaga Mieszkańcy Gminy Jerzmanowa!

W dniu 6 grudnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Jerzmanowa będzie do Państwa dyspozycji przedstawiciel EWE Energia, który udzieli informacji na temat gazyfikacji terenu Gminy Jerzmanowa.

Życzenia Barbórkowe. Drodzy Górnicy!

Zawiadomienie o II sesji Rady Gminy Jerzmanowa

Zawiadomienie o II sesji Rady Gminy Jerzmanowa

Zawiadamiam, że w dniu 5 grudnia 2018 r. o godzinie 14:00 w sali obrad Urzędu Gminy Jerzmanowa,  ul. Lipowa 4 odbędzie się II sesja Rady Gminy Jerzmanowa.

„ Upadek to nie przypadek”

„ Upadek to nie przypadek”

Kończy się okres wzmożonych prac w rolnictwie.  Zmniejszona liczba zajęć w gospodarstwie rolnym to dobry moment, by pomyśleć o poprawie stanu bezpieczeństwa oraz o wyeliminowaniu zaniedbań występujących w obejściu. Dane statystyczne, którymi dysponuje KRUS wskazują, że na terenie działania Placówki Terenowej w Polkowicach, 60 % zgłoszonych wypadków związana jest z upadkiem. Najczęściej były to upadki na płaskiej powierzchni (podwórza, obejścia).

Kondolencje dla Rodziny i Bliskich Zmarłego Pana Marka Kawęckiego Radnego Gminy Jerzmanowa

Kondolencje dla Rodziny i Bliskich Zmarłego Pana Marka Kawęckiego Radnego Gminy Jerzmanowa

„I zgasło słońce, kiedy jeszcze był dzień…”

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Pana Marka Kawęckiego
Radnego Gminy Jerzmanowa.

Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim Zmarłego składają
 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzmanowa Tadeusz Kozakowski

              Wójt Gminy Jerzmanowa Lesław Golba               

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu miejscowego

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu miejscowego

Nawiązując do obwieszczenia z 15 listopada 2018r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego

Pierwsza sesja nowej Rady. Przewodniczący i zastępca wybrani. Komisje obsadzone.

Pierwsza sesja nowej Rady. Przewodniczący i zastępca wybrani. Komisje obsadzone.

W dniu wczorajszym 21.11.2018r. odbyła się I sesja Rady Gminy Jerzmanowa kadencji 2018-2023. Rozpoczął ją najstarszy wiekiem z wybranych radnych – Tadeusz Kozakowski. Zanim jednak to zrobił Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Anna Palichleb wręczyła radnym i wójtowi zaświadczenia o wyborze na radego gminy oraz na wójta gminy. Następnie wszyscy radni, a także Wójt Gminy Jerzmanowa Lesław Golba złożyli ślubowanie. Po tym akcie przystąpiono do wyboru przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego Rady. W wyniku tajnego głosowania Przewodniczącym Rady wybrany został Tadeusz Kozakowski, a jego zastępcą Jerzy Wolski.

<