PrzejdĹş do treści

Aktualności

Aktualności

Ponowne zebranie wiejskie w Kurowicach!

Spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Informacja dotycząca Internetu szerokopasmowego na terenie Gminy Jerzmanowa

Informacja o przyjęciu “Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego”

Dzień wolny od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Jerzmanowej

Dzień wolny od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Jerzmanowej

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.9.2019 2017 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 14 stycznia 2019 roku ustala się dzień 2 maja 2019 dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Jerzmanowej.

Treść zarządzenia w załączniku

Ze starej obory w piękną świetlicę z kręgielnią

Ze starej obory w piękną świetlicę z kręgielnią

- Jeszcze niedawno nikt nie chciał w to uwierzyć, że z obory zrobimy świetlicę wiejską. Dziś staje się to faktem – powiedział Wójt Gminy Jerzmanowa Lesław Golba podpisując 23 stycznia 2019 roku umowę z wykonawcą – firmą BUDREM z Łagoszowa Wielkiego na przebudowę stodoły i obory na świetlicę wiejską na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Jerzmanowej.

Ruszyła IX Gminna Liga Halowa

Ruszyła IX Gminna Liga Halowa

20 stycznia 2019r. w  Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej odbyła się inauguracja kolejnej IX edycji Gminnej Ligi Halowej 2019 pod patronatem Wójta Gminy Jerzmanowa.

<