PrzejdĹş do treści

Aktualności

Aktualności

Dotacje na inwestycje w nawadnianie gospodarstw

Dotacje na inwestycje w nawadnianie gospodarstw

Od 25 września 2019 r. do 22 listopada 2019 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą składać wnioski o dotację na inwestycje w  obszarze nawadniania w gospodarstwie rolnym.

Pomoc suszowa: planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków 3 października

Pomoc suszowa: planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków 3 października

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomi pomoc dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w tym roku w wyniku suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi. Rekompensaty pochodzić będą z budżetu krajowego. Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków to 3 października 2019 r.

Najnowszy numer naszego kwartalnika!

Najnowszy numer naszego kwartalnika!

Dostępny jest  już nowy numer kwartalnika „Inicjatywy Jerzmanowskie”. Szukajcie go w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Zakładzie Gospodarki Komunalnej, Gminnym Centrum Kultury, sklepach, bibliotekach i wielu innych miejscach. Najszybciej i z całą pewnością znajdziecie go w Urzędzie Gminy!  Zapraszamy do lektury. Możliwy jest też dostęp do wydania elektronicznego.

Bezpieczne pozyskiwanie i przetwarzanie drewna

Bezpieczne pozyskiwanie i przetwarzanie drewna

W gospodarstwie rolnym drewno wykorzystywane jest do wielu celów, m.in. ogrzewania powierzchni mieszkalnej i gospodarczej, przygotowywania karmy dla zwierząt, jako materiał do budowy płotów, zagród czy więźby dachowej. Wycinka drzew z użyciem starych narzędzi, takich jak pilarki, siekiery i piły, wiąże się z ryzykiem poważnych w skutkach wypadków.

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Hutnik"

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Hutnik"

Zarząd Koła Łowieckiego "Hutnik" w Głogowie przekazuje do wiadomości plan polowań zbiorowych organizowanych w sezonie 2019/2020 na terenie obwodów łowieckich nr 7 i 19.

Ogłoszenie Wójta Gminy Jerzmanowa

Ogłoszenie Wójta Gminy Jerzmanowa

W związku z pojawiającymi się przypadkami pozostawiania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych (drogi polne, rowy, dawne wyrobiska, miejsca zadrzewione itd.) przypominam,
że zgodnie z art. 154 §2 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz.U. 2019 r., poz. 821 ze zm.) kto wyrzuca na nienależący do niego grunt kamienie, śmieci, padlinę lub inne nieczystości podlega karze grzywny do 1000 zł albo karze nagany. W przypadku skierowania sprawy do sądu należy liczyć się
z surowszymi konsekwencjami karno-administracyjnymi, a nawet karą grzywny do 5000 zł.

Kalendarz polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "WILK"

Kalendarz polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "WILK"

Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego nr 408 "WILK" przekazuje do wiadomości kalendarz polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2019/2020 organizowanych przez WKŁ nr 408 "WILK" w Głogowie.

<