PrzejdĹş do treści

Aktualności

Aktualności

"Postawa na medal"

"Postawa na medal"

Z przyjemnością informujemy, że ruszył pierwszy z etapów projektu pn. „Postawa na medal”. Projekt opracowany przez Gminę Jerzmanowa zakłada przeprowadzenie komputerowej diagnostyki postawy ciała, komputerowych badań stóp oraz badań manualnych (poglądowych) u uczniów w wieku 5-15 lat uczęszczających do szkół i przedszkola w naszej gminie. Realizacja projektu możliwa jest dzięki środkom zewnętrznym pozyskanym z Fundacji KGHM Polska Miedź.

Czasowa zmiana organizacji ruchu

Czasowa zmiana organizacji ruchu

W związku z organizacją imprezy pn. "Święto Niepodległości i VI Bieg Gęsi" w dniu 11 listopada 2017 r. wprowadza się czasową zmianę organizacji ruchu na drogach gminnych nr: 100235D (ul. Kwiatowa), 100236D (ul. Głogowska), 100237D (ul. Lipowa), 100243 (ul. Ogrodowa), 100559D (ul. Topolowa), 100560D (ul. Parkowa) oraz na drogach powiatowych nr 1012 D (ul. Przemysłowa), 1013D (ul. Obiszowska) w miejscowości Jerzmanowa.

Ruszyła kolejna edycja programu MALUCH +

Ruszyła kolejna edycja programu MALUCH +

„MALUCH+” 2018 to program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Liczba tych instytucji i miejsc opieki stale się zwiększa, jednak konieczne jest podejmowanie kolejnych działań zwiększających trend wzrostowy.

Informacja w sprawie jakości wody

Informacja w sprawie jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Głogowie w dniu 31 października br. przeprowadził badania jakości wody na terenie Gminy Jerzmanowa. Próbki pobrano w sześciu miejscach sieci wodociągowej zarządzanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej.

Zawiadomienie o XLIV sesji Rady Gminy Jerzmanowa

Zawiadomienie o XLIV sesji Rady Gminy Jerzmanowa

Zawiadamiam, że w dniu 8 listopada 2017 r. o godzinie 15:00 w sali Wiejskiego Domu Kultury w Jaczowie, odbędzie się XLIV sesja Rady Gminy Jerzmanowa.

Zmiana czasu pracy Urzędu

Zmiana czasu pracy Urzędu

Informuję, że w dniu 31 października 2017 r. Urząd Gminy Jerzmanowa będzie czynny do godz. 13.00.

 

Wójt Gminy Jerzmanowa

Lesław Golba

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY JERZMANOWA

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY JERZMANOWA

Dnia 27.10.2017r. w ramach nadzoru nad jakością wody przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głogowie pobrali próby wody ze stacji uzdatniania wody SG Energetyka W-1 oraz w punktach  na terenie  gminy Jerzmanowa tj.: Przedszkole w Jerzmanowej, hydrofornia w Jakubowie, oczyszczalnia ścieków w Jerzmanowej, przepompownia wody przy ul. Ruszowickiej w Jaczowie, Gaiki 48 - przed wodomierzem, tłocznia wody w Kurowie Małym.

Ograniczenie niskiej emisji

Ograniczenie niskiej emisji

Mając na uwadze poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Jerzmanowa poprzez ograniczenie niskiej emisji, Wójt Gminy informuje o możliwości składania zgłoszeń w celu pozyskania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy na dofinansowanie inwestycji polegających na wymianie źródeł ciepła.

<