PrzejdĹş do treści

Aktualności

Aktualności

Ogłoszenie Wójta Gminy Jerzmanowa

Ogłoszenie Wójta Gminy Jerzmanowa

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Jaczów, położonego w granicach terenu górniczego w gminie Jerzmanowa.

Ogłoszenie Wójta Gminy Jerzmanowa

Ogłoszenie Wójta Gminy Jerzmanowa

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Jaczów, położonego w granicach terenu górniczego w gminie Jerzmanowa.

Podziękowania za działania po nawałnicy

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Jerzmanowa

Ogłoszenie Wójta Gminy Jerzmanowa

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa oraz o możliwości zapoznania się z tym dokumentem

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

W związku z wczorajszą wichurą, która powaliła drzewa w Parku w Jerzmanowej prosimy mieszkańców o nie wchodzenie do parku do czasu uporządkowania terenu, który na wstępie może potrwać około tygodnia.


"Mamo pracuj! Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat"

Wyróżnienie Wójta Gminy Jerzmanowa dla Kacpra Mikinika

Wyróżnienie Wójta Gminy Jerzmanowa dla Kacpra Mikinika

Na mocy Uchwały Nr XXII/166/2012 Rady Gminy Jerzmanowa  z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie  określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania nagród i wyróżnień, ich rodzaje i wysokości, za osiągnięte wyniki sportowe możliwe jest odznaczanie mieszkańców gminy odnoszących sukcesy sportowe.

Zarządzenie Wójta Gminy Jerzmanowa

Zarządzenie Wójta Gminy Jerzmanowa

Zarządzeniem Nr 0050.131.2017 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 29 września 2017 r. przeznacza się z gminnego zasobu nieruchomości lokal mieszkalny oraz udział w budynku gospodarczym, którego wykaz stanowi załącznik do zarządzenia.

<