PrzejdĹş do treści

Przetargi i konkursy

Aktualności

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi nr 100548D – ul. Główna w m. Jaczów w zakresie budowy chodnika przy istniejącym parkingu w centrum wsi” ogłoszonego na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 636596-N-2018 w dniu 16.10.2018 r.

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

Gmina Jerzmanowa zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: "Zagospodarowanie terenu przy stawie w m. Kurów Mały".

Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn: "Przebudowa drogi nr 100548D - ul. Główna w m. Jaczów w zakresie budowy chodnika przy istniejącym parkingu w centrum wsi"

Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn: "Przebudowa drogi nr 100548D - ul. Główna w m. Jaczów w zakresie budowy chodnika przy istniejącym parkingu w centrum wsi"

Zamawiający - Gmina Jerzmanowa publikuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na zadanie pn.: "Przebudowa drogi nr 100548D - ul. Główna w m. Jaczów w zakresie budowy chodnika przy istniejącym parkingu w centrum wsi"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi w m. Bądzów prowadzącej do szybu SW – 1”ogłoszonego na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 620703-N-2018 w dniu 24.09.2018 r.

 

<