PrzejdĹş do treści

Przetargi i konkursy

Aktualności

Odpowiedzi na zapytania w ramach zamówienia publicznego na „dostawę materiałów dydaktycznych/pomocy naukowych w ramach realizacji projektu pt. „Edukacja szansą na spełnienie marzeń w Gminie Jerzmanowa””.

Odpowiedzi na zapytania w ramach zamówienia publicznego na „dostawę materiałów dydaktycznych/pomocy naukowych w ramach realizacji projektu pt. „Edukacja szansą na spełnienie marzeń w Gminie Jerzmanowa””.

Zamawiający - Gmina Jerzmanowa - udziela odpowiedzi na zamówienie na dostawę materiałów dydaktycznych/pomocy naukowych w ramach realizacji projektu pt. „Edukacja szansą na spełnienie marzeń w Gminie Jerzmanowa"".

Odpowiedź na zapytanie w ramach zamówienia publicznego na „dostawę materiałów dydaktycznych/pomocy naukowych w ramach realizacji projektu pt. „Edukacja szansą na spełnienie marzeń w Gminie Jerzmanowa””.

Odpowiedź na zapytanie w ramach zamówienia publicznego na „dostawę materiałów dydaktycznych/pomocy naukowych w ramach realizacji projektu pt. „Edukacja szansą na spełnienie marzeń w Gminie Jerzmanowa””.

Zamawiający - Gmina Jerzmanowa - udziela odpowiedzi na zamówienie na dostawę materiałów dydaktycznych/pomocy naukowych w ramach realizacji projektu pt. „Edukacja szansą na spełnienie marzeń w Gminie Jerzmanowa"".

Zaproszenie do składania ofert na dostawy

Zaproszenie do składania ofert na dostawy

Gmina Jerzmanowa zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów dydaktycznych/pomocy naukowych w ramach realizacji projektu pt. "Edukacja szansą na spełnienie marzeń w Gminie Jerzmanowa".

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1012D z drogą wojewódzką nr 329 w m. Jerzmanowa” ogłoszonego na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 546905-N-2019 w dniu 14.05.2019 r.

<