PrzejdĹş do treści

Przetargi i konkursy

Aktualności

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa stodoły i obory na świetlicę wiejską na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Jerzmanowej” ogłoszonego na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 650374-N-2018 w dniu 30.11.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.: "Przebudowa stodoły i obory na świetlicę wiejską na terenie zespołu pałacowo - parkowego w Jerzmanowej "

Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.: "Przebudowa stodoły i obory na świetlicę wiejską na terenie zespołu pałacowo - parkowego w Jerzmanowej "

Zamawiający - Gmina Jerzmanowa publikuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na zadanie pn.: "Przebudowa stodoły i obory na świetlicę wiejską na terenie zespołu pałacowo - parkowego w Jerzmanowej"

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców w postępowaniu przetargowym pn.:"Przebudowa stodoły i obory na świetlicę wiejską na terenie zespołu pałacowo - parkowego w Jerzmanowej"

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców w postępowaniu przetargowym pn.:"Przebudowa stodoły i obory na świetlicę wiejską na terenie zespołu pałacowo - parkowego w Jerzmanowej"

Zamawiający udziela kolejnych odpowiedzi na zapytania Wykonawców w postępowaniu przetargowym na zadanie pn.: "Przebudowa stodoły i obory na świetlicę wiejską na terenie zespołu pałacowo - parkowego w Jerzmanowej".

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców w postępowaniu przetargowym pn.:"Przebudowa stodoły i obory na świetlicę wiejską na terenie zespołu pałacowo - parkowego w Jerzmanowej"

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców w postępowaniu przetargowym pn.:"Przebudowa stodoły i obory na świetlicę wiejską na terenie zespołu pałacowo - parkowego w Jerzmanowej"

Zamawiający udziela kolejnych odpowiedzi na zapytania Wykonawców w postępowaniu przetargowym na zadanie pn.: "Przebudowa stodoły i obory na świetlicę wiejską na terenie zespołu pałacowo - parkowego w Jerzmanowej".

<