PrzejdĹş do treści

Przetargi i konkursy

Aktualności

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1012D z drogą wojewódzką nr 329 w m. Jerzmanowa” ogłoszonego na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 546905-N-2019 w dniu 14.05.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn.: "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1012D z drogą wojewódzką nr 329 w m. Jerzmanowa"

Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn.: "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1012D z drogą wojewódzką nr 329 w m. Jerzmanowa"

Zamawiający - Gmina Jerzmanowa publikuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na zadanie pn.:"Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1012D z drogą wojewódzką nr 329 w m. Jerzmanowa"

Zmiana SIWZ - przedłużenie terminu składania ofert w postępowaniu przetargowym pn.: "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1012D z drogą wojewódzką nr 329 w m. Jerzmanowa"

Zmiana SIWZ - przedłużenie terminu składania ofert w postępowaniu przetargowym pn.: "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1012D z drogą wojewódzką nr 329 w m. Jerzmanowa"

Zamawiający zmienia SIWZ - przedłuża termin składania ofert w postępowaniu.

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców, Zmiana SIWZ przedłużenie terminu składania ofert, zmiana ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu przetargowym pn.: "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1012D z drogą wojewódzką nr 329 w m. Jerzmanowa"

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców, Zmiana SIWZ przedłużenie terminu składania ofert, zmiana ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu przetargowym pn.: "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1012D z drogą wojewódzką nr 329 w m. Jerzmanowa"

Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców, zmienia SIWZ, przedłuża termin składania ofert w postępowaniu.

<