PrzejdĹş do treści

Dokumenty strategiczne w zakresie rozwoju

Dokumentami strategicznymi Gminy Jerzmanowa w zakresie rozwoju są następujące dokumenty:

1) Strategia Rozwoju Gminy Jerzmanowa na lata 2015-2025 będąca dokumentem kierunkowym, nasilającym cele strategiczne i operacyjne w ramach których określone zostały ogólne plany zadaniowe, bez wyznaczania konkretnych projektów inwestycyjnych;

2) Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Jerzmanowa na lata 2015-2020 zawierający zadania inwestycyjne zarówno miękkie jak i twarde dotyczące obszaru całej gminy, opracowane na warsztatach,  spotkaniach konsultacyjnych z mieszkańcami i na podstawie wypełnionych przez mieszkańców ankiet.

Innym dokumentem strategicznym, tym razem zakresie rewitalizacji, jest Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Jerzmanowa na lata 2016-2023 wyznaczający obszary zdegradowane na terenie gminy Jerzmanowa i zawierający listę projektów w zakresie rewitalizacji.

<