Z przyjemnością informujemy Państwa, że gmina Jerzmanowa stała się beneficjentem grantu finansowanego w wysokości 84 tys. zł na realizację projektu „E-aktywni mieszkańcy Jerzmanowa” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Operatorem Projektu jest Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w partnerstwie z Fundacją Aktywnych Inicjatyw Rozwoju.

Z myślą o wspieraniu mieszkańców gminy proponujemy działania szkoleniowe celem rozwoju kompetencji cyfrowych. Pozwoli to uczestnikowi w szerszym stopniu korzystać z infrastruktury i usług internetowych, ale też w pełny i świadomy sposób uczestniczyć w życiu społecznym, zawodowym, kulturalnym i obywatelskim. To z kolei pozytywnie wpłynie na rozwój społeczności lokalnej i jej otoczenia.

Zaplanowano przeszkolenie 150 osób oraz zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do przeprowadzenia zajęć (10 laptopów). Osoby powyżej 25 roku życia mogą wziąć udział w jednym z czterech modułów szkoleniowych:

SZKOLENIE OBEJMUJE BLOKI TEMATYCZNE:

Proces rekrutacji prowadzony będzie w sposób ciągły i  trwać będzie do momentu wyłonienia  ostatecznej liczby uczestników danego szkolenia.

Rejestracji na szkolenie można dokonać na stronie www.fwzr.pl/rezerwacje/ lub osobiście w Urzędzie Gminy Jerzmanowa. Wszelkich informacji na temat uczestnictwa w projekcie oraz zapisów można uzyskać w Urzędzie Gminy Jerzmanowa.

Szkolenia:

  • są bezpłatne i będą odbywały się w Urzędzie Gminy Jerzmanowa,
  • czas szkolenia to godziny przedpołudniowe i popołudniowe w dni powszednie,
  • łączny czas szkolenia to 12 h,
  • wszelkie informacje udzielane są pod nr tel. 76 836 55 40Renata Dziuba,
  • pokój nr 104: Renata Dziuba tel. 76 836 55 40, e-mail: r.dziuba@jerzmanowa.com.pl,
  • sekretariat: tel. 76 836 21 21,
  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Jerzmanowa, ul. Lipowa 4, 67-222 z dopiskiem „formularz rekrutacyjny”.

Dodatkowe informacje dostępne są również na stronie projektu: https://e-aktywni.online/dolnoslaskie-lubuskie/
Skorzystaj z tej szansy już dzisiaj – ilość dostępnych miejsc ograniczona.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniach mieszkańców gminy, a także spoza niej.