Informujemy, że kontynuowany jest projekt "E-AKTYWNI MIESZKAŃCY GMINY JERZMANOWA". Szkolenia odbywają się w formie on-line. To już ostatnia szansa na uczestnictwo w szkoleniu z tematu "MOJE FINANSE I TRANSAKCJE W SIECI"

Informacje i szczegóły są udzielane pod nr tel. 76 836 55 40


ZAPRASZAMY DO ZDALNEGO UCZESTNICTWA.Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”,
Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.