Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej zaprasza wszystkich szachistów do wzięcia udziału w II Międzypokoleniowym Turnieju Szachowym, który rozgrywać się będzie 9. października 2020 r. od godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej w Bądzowie. 

Turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim zgodnie z przepisami PZPSzach na dystansie 7 rund przy tempie 10 min. dla każdego zawodnika na partię. 

Na najlepszych czekają puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe. 

Formularz zgłoszeń przesłać należy na adres kontakt@gckjerzmanowa.pl do 2 października 2020r. 

Serdecznie zapraszamy.