Wójt Gminy Jerzmanowa informuje, że Gmina Jerzmanowa przystąpiła jako partner do realizacji projektu "Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.