Wójt Gminy Jerzmanowa informuje, że w połowie czerwca bieżącego roku (dokładna data zostanie ogłoszona w późniejszym terminie) rozpocznie się nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na likwidację wysokoemisyjnych kotłów i zakup ekologicznych źródeł ciepła w ramach projektu „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji”.

Wszelkie informacje o ogólnych założeniach projektu i kryteriach oceny wniosków znajdują się na internetowej stronie projektu: http://projekty.nowe.polkowice.eu/projekty/program-grantowy-na-wymiane-zrodel-ciepla-w-budynkach-mieszkalnych-z-terenow-wybranych-gmin-legnicko-glogowskiego-obszaru-interwencji/